Prinses van Zweeloo

 

Prinses van Zweeloo is de naam die werd gegeven aan de stoffelijke resten van een vroeg-middeleeuwse mevrouw, wier graf werd gevonden in Zweeloo. 
Vanwege de rijke uitdossing gegeven benaming van de (gereconstrueerde) persoon welke in graf 87 van het rijengrafveld van Zweeloo begraven is.
De vindplaats was tegenover het Kerkje van Sweel. Dit grafveld is in 1952 slechts ten dele opgegraven. Een ander deel was helaas door zandwinning
reeds verstoord. Al tijdens de opgraving was duidelijk dat graf 87 een uitzonderlijk rijke inhoud had, waaruit een datering in het midden van de 5e eeuw kon worden afgeleid. Het bovengedeelte is daarom als blok gelicht en in het laboratorium verder uitgegraven.

De in het graf begraven vrouw droeg een linnen gewaad dat op de schouders gesloten was met twee ronde vergulde spelden.De kleding wees uit dat het ging om een dame van hoge welstand. De bewaard gebleven linnenfragmenten bleek van een zeer fijne kwaliteit, een ruitkeper van 18 draden per cm. Toen men een poging in 1988 deed het gewaad na te maken moest een speciaal weefgetouw worden gebouwd, waarna het weven nog 3 maanden in beslag nam. Om haar middel een ketting van extreem grote glaskralen en aan de ketting twee bronzen sleutels. Om haar nek twee lange kettingen, één van barnstenen kralen en één van kleine donkerblauwe glaskralen. Ook om haar nek nog een bevertand opgehangen aan een zilveren oogje en een zilveren toiletgarnituur. Om de pols droeg ze een bronzen armband. Tenslotte droeg de prinses een wollen mantel die op de borst gesloten werd met een zeer grote verguld bronzen vlinderfibula. De kleding is in 1988 gereconstrueerd en sedertdien in het
Drents Museum te zien.

Bron:www.encyclopediedrenthe.nl.

terug