Ontdek en geniet van het Sleenerzand

Het Sleenerzand is gelegen tussen Noord-Sleen en Schoonoord. Er zijn nog veel sporen uit verre verleden te vinden, in het noordelijke gedeelte gletsjerkuilen en in het zuidelijke gedeelte monumenten uit een ver verleden. Niet zo heel lang geleden bestond Drenthe uit ‘woeste grond’: heide, vennen, venen en zandverstuivingen. 

Eind19e eeuw werd het gebied langzaam ontgonnen. Bewoners door de eeuwen heen lieten hun sporen na in deze stille bossen. De kern van het Sleenerzand bestaat uit stille bossen die het domein zijn van tientallen vogelsoorten. Het is een gevarieerder bos waarin de natuur meer haar gang kan gaan. Het zuidelijke deel is een oud stuifzandgebied, met hier en daar grillig gevormde jeneverbessen. Er zijn vele wandelroutes van diverse lengtes om dit prachtige natuurgebied te ondekken. De Kibbelkoele is een kunstmatig meertje in de buurt van de Drentse plaats Kibbelveen en ligt verscholen in de bossen van het Sleenerzand. De plas heeft brede zandstranden, met een langzaam aflopende bodem. Hierdoor is de plas met name geschikt als speelvijver voor kinderen. In de zomermaanden zijn er kiosken open voor ijs en andere versnaperingen. Dan zijn ook de aanwezige toiletten open.

De geschiedenis van het Sleenerzand is rijk.Toen de eerste mensen zich hier vestigden, was Drenthe nog een oerwoud. Deze Trechterbekers, zo genoemd naar de vorm van het aardewerk dat zij maakten, bouwden hunebedden van granieten zwerfkeien. Het hunebed "De Papeloze Kerk" is een mega-exemplaar, met een deksteen van 25.000 kilo. Dit steengraf is nu het pronkstuk onder de hunebedden. In de 16e eeuw hielden hervormde geestelijken op het hunebed hun geheime hagepreken tegen het paapse gezag. Ze gebruikten het hunebed als kansel en tegelijkertijd was het hunebed een soort uitkijkpost. Deze preken waren streng verboden en moesten wel in het diepste geheim plaatsvinden.

Hier liggen ook de 'Celtic Fields'. Dit zijn restanten van akkercomplexen uit de IJzertijd. De "Celtic Fields" oftewel raatakkers zijn kleine,min of meer vierkante of rechthoekige aaneensluitende akkers zoals die vanaf de late bronstijd tot in de Romeise tijd als landbouwsysteem werden gebruikt voor de verbouw van graansoorten als tarwe en Spelt. In deze Raatakkers kunt u een aantal grafheuvels zien liggen. Onze voorouders hielden hun doden graag dicht bij zich.

Zeer bijzonder is de Galgenberg. In deze grafheuvel werd bijna 3500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand begraven. Hij kreeg zijn gouden oorsieraden, bronzen bijl en pijlen mee. Rondom de grafheuvel werd een palenkrans opgericht. Dit was een teken dat de doden met rust moesten worden gelaten. In 1996 is de krans gereconstrueerd.

 

terug