De gemeente Coevorden kiest al jaren bewust voor het belang van marketing en promotie.

Stichting ToReCo draagt bij aan de ambities van de gemeente Coevorden. 


            De doelstellingen:

  • Het bevorderen van de mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie binnen de gemeente Coevorden;
  • Het coördineren van promotieactiviteiten op het terrein van toerisme en recreatie in en voor de gemeente Coevorden, evenals het promoten van (nieuwe) activiteiten op dit terrein;
  • Het dienen als platform voor overleg met de in de gemeente werkzame regiovereniging voor vreemdelingenverkeer (regio VVV);
  • Het behartigen van de belangen van ondernemers werkzaam in en/of betrokken bij de toeristische en recreatieve sector in de gemeente Coevorden;
  • Het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente, provincie en andere instanties;
  • Het informeren en geven van adviezen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • Het bestuur van Stichting ToReCo bestaat uit :                                                                                           

Voorzitter                                    : Arjan Pieters
Secretaris/Penningmeester        : Vincent Blokzijl
Lid                                              : Erwin Wielens 
Lid                                              : Chantal Doldersum

 

Het team bestaat uit

Directeur                                   : (mw.) Jos Kasten
TIP coördinator                         : Anneke van Engen
PR & Marketing                        : Sonja Egberts

Daarnaast worden wij ondersteund door +/- 45 vrijwilligers.


Haven 4
7741 JV COEVORDEN
Telefoon  : 0524 – 525150
E-mail      : info@magischdrenthe.nl


Klik hier om het logopakket met het logo van Magisch Drenthe te downloaden (zip).