De gemeente Coevorden kiest al jaren bewust voor het belang van marketing en promotie. Stichting ToReCo draagt bij aan de ambities van de gemeente Coevorden. Deze ambities zijn geformuleerd in de Beleidsnota Recreatie en Toerisme “All Inclusive 2010-2015”. In 2016 wordt de nieuwe beleidsnota verwacht. Ambities richten zich op een economische groei in de sector. 

            De doelstellingen:

  • Het bevorderen van de mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie binnen de gemeente Coevorden;
  • Het coördineren van promotieactiviteiten op het terrein van toerisme en recreatie in en voor de gemeente Coevorden, evenals het promoten van (nieuwe) activiteiten op dit terrein;
  • Het dienen als platform voor overleg met de in de gemeente werkzame regiovereniging voor vreemdelingenverkeer (regio VVV);
  • Het behartigen van de belangen van ondernemers werkzaam in en/of betrokken bij de toeristische en recreatieve sector in de gemeente Coevorden;
  • Het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente, provincie en andere instanties;
  • Het informeren en geven van adviezen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
     

Het bestuur van Stichting ToReCo bestaat in 2016 uit :                                                                                           
Voorzitter                                    : Arjan Pieters
Secretaris/Penningmeester        : Vincent Blokzijl
Lid                                              : Erwin Wielens (afd. Horeca)
Lid                                              : Chantal Doldersum

Notulist                                      : Sonja Egberts

Samenstelling Personeel
Coördinator                               : Jos Kasten
Administratief medewerker       : Anneke van Engen
Communicatie medewerker      : Sonja Egberts

Secretariaat
p/a Haven 4
7741 JV COEVORDEN
Telefoon: 0524 – 525150
E-mail: info@magischdrenthe.nl


Klik hier om het logopakket met het logo van Magisch Drenthe te downloaden (zip).