Dorpsommetje Gees, wandeling over het Geeserveld

Dorpsommetje Gees, wandeling over het Geeserveld

Algemene informatie:
Lengte: ca. 7 km

Startpunt: 100 m na het bordje bebouwde kom Gees (zuidzijde)
Goringdijk
Parkeren: De auto kan geparkeerd worden in het dorp

Omschrijving:
Met dit ommetje wandelt u rond het Geeserveld. U wandelt op de grens van de veldgronden en de madenlanden van de Geeserstroom. Veld- of woeste gronden werden door de boeren uit het dorp gebruikt voor bijvoorbeeld beweiding, de bijenteelt en het steken van plaggen.
Het gebied langs de Geeserstroom en haar omgeving is archeologisch een interessant gebied. Er zijn vuurstenen werktuigen gevonden van rendierjagers uit de Hamburgcultuur (12.000 v. Chr.) Van latere tijd (ijzertijd) zijn de Celtic Fields (kleine akkertjes met wallen er omheen) aangetroffen. Aardewerk en huisplattegronden langs de Tilweg wijzen op een nederzetting. U loopt dus door een gebied waar al eeuwenlang mensen woonden.
De eerste anderhalve kilometer volgt dit ommetje het rondje Olde maden (neem dus ook die beschrijving mee !)


Routebeschrijving:
De route start 100 meter na het bordje bebouwde kom op de Goringdijk.
Volg de beschrijving van het rondje Olde Maden, tot het *Wandel vanaf * als volgt:
Bij het half verharde fietspaadje gaat u rechtsaf. Bij splitsing links aanhouden en pad volgen tot het eind.
Aan het einde van het pad komt u op de Plagmadijk. U gaat linksaf
U loopt door tot een rood gemarkeerd paaltje. Hier gaat u linksaf richting de Klinkenbarg ofwel de Klinkenheugte.
Vanaf de Klinkenheugte volgt u de weg (Links de Noorse bergstukken)
U komt op de Goringdijk, die u rechtsaf opwandelt. U volgt de Goringdijk circa 100 meter waar u linksaf gaat, langs het fietspad. (U komt rechts een vlonderpad tegen dat naar De Hoge Stoep leidt).
Bij een rood gemarkeerd paaltje gaat u linksaf het veld in en over het bruggetje. U gaat rechtsaf en volgt de bosrand van de Oude Geeserdennen, een geriefbos
Bij een rode aanwijzing linksaf het bospad op tot aan de Tilweg. Aan de overkant van de weg start het rondje Geeserstroom, waarvan de beschrijving ook in het mapje zit
U gaat rechtsaf de Tilweg op en u loopt over de Tilbrug.
Na 100 meter linksaf langs het fietspad, waarna de 2e zandweg rechts richting Gees. Aan de Lutmarsweg ziet u links de “zelfpluktuin”.
U gaat rechtsaf de Dorpsstraat in en passeert diverse Geeser winkels en uitspanningen. Bij de kruising gaat u rechtdoor, dan rechtsaf de Goringdijk op, waar u de wandeling bent begonnen


Bijzonderheden:
Deze wandeling maakt deel uit van een serie van 3, rond het dorp Gees.


Deze route is tot stand gekomen door deelgebiedcommissie II van het project Buitengewoon Platteland van de Gemeente Coevorden.

 

terug naar overzicht