Dorpsommetje Gees, wandeling door de Olde Maden

Dorpsommetje Gees, wandeling door de Olde Maden

Algemene informatie:
Lengte: 3 km

Startpunt: 100 m na het bordje bebouwde kom Gees (zuidzijde)
Goringdijk
Parkeren: De auto kan geparkeerd worden het dorp

Omschrijving:
Dit ommetje voert u door het stroomdal van de oude Leek, een zijstroompje van het Loo-diep. Leek of laak is een oude benaming voor een afwateringsbeekje. Deze leek deed vroeger dienst als afwateringsstroompje van de melkfabriek in Gees.
U wandelt voor een groot deel op de scheiding van bouwland en madengrond (d'Olde Ma). Madengronden waren vochtige laaggelegen gebieden die vroeger voornamelijk in gebruik waren als hooiland. Deze waren van elkaar gescheiden door slootjes en houtwallen. De Olde Maden zijn momenteel in eigendoom en beheer van Staatsbosbeheer. Hoewel het gebruik als hooiland nu landbouwkundig niet meer nodig is is het beheer van SBB gericht op behoud van dit madenlandschap.

Routebeschrijving:

 1. De route start 100 meter na het bordje bebouwde kom (Goringdijk).
 2. Wandelend over de Goringdijk gaat u linksaf de Plagmadijk op
 3. Na 110 meter (achter de voormalige waterschapsschuur) gaat u linksaf het zandpad op.
 4. Bij de sloot (oude Leek) en houtwal houdt u rechts aan. U volgt het zandpad door het eikenbos. Rechts van u loopt de Leek.
 5. Volg de oude Leek. U passeert een dobbe.
 6. U steekt de Leek over. Links van u de Olde Maden en rechts de groenlanden, plaatselijk bekend als `De Voorste Kampen`
 7. U volgt het pad tot aan het half verharde fietspaadje.
 8. U gaat linksaf dit fietspad op en volgt dit tot aan het eind.
 9. In de eerstvolgende bocht kunt u rechtsaf een pad inlopen dat aansluit op de dorpsommetjes van Zwinderen. Vanaf deze bocht tot aan de witte kei (einde fietspad) heet dit paadje (Muggendijkje).
 10. In dit van oorsprong nat en drassig gebied is ooit een dijkje opgeworpen waarover het gebeid kon worden ontsloten. Waarschijnlijk stond dit gebiedje bekend om de aanwezigheid van muggen.
 11. Bij de witte kei gaat u linksaf richting dorp. Dit weggetje heet Oude Madenweg.
 12. Halverwege passeert u rechts de Lui-veldsdennen.
 13. Volg het pad tot aan de Dorpsstraat en ga linksaf de Dorpstraat op.
 14. De Dorpsstraat volgend passeert u aan de linkerkant het oude Groene Kruisgebouw met daarachter het oude badhuis. Vervolgens passeert u de stijlvol verbouwde voormalige melkfabriek en aan de rechterkant het bekende restaurant De Zwerfkei met daarvoor de dikste kei van Drenthe.
 15. Links van u ligt de Goringdijk waar u deze wandeling begonnen bent.

Bijzonderheden:
Deze wandeling maakt deel uit van een serie van 3, rond het dorp Gees.


Deze route is tot stand gekomen door deelgebiedcommissie II van het project Buitengewoon Platteland van de Gemeente Coevorden.
 

terug naar overzicht