Ruiterroute Dalerveen

Vanuit de bevolking van Dalerveen bleek dat er behoefte was aan reguliere wandel- en ruiterpaden in het dorp.
Er wordt veel gewandeld en er wonen veel paardensportliefhebbers in het dorp die graag met hun dieren actief bezig zijn. Een “ommetje” kunnen maken al wandelend of rijdend per koets of op het paard bleek gewenst.

Het was de wens van niet alleen van de plaatselijke bevolking maar ook van bevolking uit omliggende dorpen en toeristen die in Dalerveen verblijven.

Deelgebied IV van de commissie Buitengewoon Platteland heeft het idee opgevat en de wandel- en ruiterpaden gerealiseerd.

Hiervoor was toestemming nodig.
Wat betreft de het waterschap Velt & Vecht en Staatsbosbeheer zijn de schouwpaden en het gedeelte door het bos van Staatsbosbeheer vrijelijk toegankelijk. Mits men op de aangegeven route blijft.
Voor het deel door het Noorderbos heeft men toestemming nodig van de grondeigenaren wanneer men met een paard er door wil. Er zijn specifieke voorwaarden waaronder het bos toegankelijk is.

Er wordt ontheffing verleend aan personen met paarden hetzij ruiters, hetzij aangespannen paarden individueel of per groep. Deze kunnen zich melden bij leden van de commissie deelgebied IV van het Buitengewoon Platteland, bij de boseigenaren c.q de beheerder. Door de boseigenaren c.q. beheerder wordt één maal per jaar voor de periode van 1 mei t/m 30 september ontheffing verleend. Aanvragen dienen voor 1 april van het betreffende jaar ingediend te zijn.
In het Noorderbos zijn geen aparte ruiterpaden aangelegd men dient te rijden op de reeds aangelegde (wandel) paden.
De route is door markeringspaaltjes aangegeven.

Voor het Noorderbos gelden de volgende regels:
De toegang is verboden;
• tussen zonsondergang en zonsopgang;
• met een loslopende hond;
• met spelend muziekapparaat;
• met tent en windscherm;
• met motorrijtuig/bromfiets;
• met paard behoudens ontheffinghouders;
• wanneer men afval achterlaat;
• rookt/kookt of vuurtje stookt;
• koopwaar aanbiedt;
• iets beschadigt of meeneemt;
• dieren verontrust.

Beheerder bos; dhr. A Lelieveld: tel: 0524-221463, e-mail: lelieveld105@hetnet.nl

Deelgebied IV van de commissie Buitengewoon Platteland nodigt u van harte uit gebruik te maken van deze routes, de sfeer te proeven van een stuk veen- landbouw- en bosgebied waar rust en natuur hand in hand gaan.
 

terug naar overzicht