Dorpsommetje Geesbrug

Algemene informatie:
Startpunt: Grasveldje achter het beeld met de 2 handen, bij de brug van Geesbrug,
Hoek Coevorderstraatweg / Berkenlaan.

Parkeren: De auto kan geparkeerd worden bij het Dorpshuis in Geesbrug (2 minuten lopen) of elders in het dorp, bv. tegenover de dorpssupermarkt aan de Berkenlaan.

Omschrijving:
Afwisselende wandelroute, deels door de dorpskern, deels langs stukjes akker, door bosstroken en kleine stukje natuur en langs het kanaal. Op enkele interessante punten staan informatieborden over landschap of historie. Geesbrug is ontstaan in midden van de 19e eeuw, toen de Verlengde Hoogeveensevaart werd aangelegd. Dit kanaal werd gegraven om het veengebied te ontsluiten en af te graven. Het voormalige brugwachtershuisje was het eerste huis, vlak bij de brug. In het landschap zijn nog verschillende kenmerken van het oude veengebied en van de veenontginning te zien.


Routebeschrijving:
De route start op het grasveld achter het beeld met de 2 handen; bij de pichnicktafel is een informatiebord.
1. loop naar de brug en sla vóór de brug linksaf langs kanaal, de Verl. Hoogeveensevaart.
2. ga net voorbij bord ‘einde bebouwde kom’ linksaf, houtsnipperpad langs begraafplaats.
3. aan eind linksaf Coevorderstraat weg op, langs ingang begraafplaats.
4. weg oversteken, langs seniorenwoningen (de Bröggehof) doorsteken naar dorpshuis.
5. langs Dorpshuis de Tiphof rechtdoor de Lindelaan in.
6. aan eind rechtsaf, vóór het voetbalveld, een onverhard pad op.
7. linksaf meebuigen met het pad, langs de volkstuintjes.
8. ga halverweg tuintjes en voetbalvelden links de greppel over, dan verder richting bos.
9. aan eind voetbalvelden: mee met in het pad naar links en direct pad rechtsaf in, door bos.
10. pad volgen, buigt net voorbij de akker schuin naar rechts bij kikkervijver en oude wilg.
11. pad volgen, buigt naar links, tussen de akkers door.
12. met greppel meebuigen naar links en dan rechtsaf langs de greppel verder.
13. aan eind linksaf naar Zwinders kanaal.
14. rechtsaf langs kanaal.
15. bij zijkanaaltje (‘wijk) Zwinders kanaal oversteken.
16. aan de overkant linksaf, dus terug langs het kanaal.
17. over eerste dijkje het kanaal terug oversteken en langs kanaal verder, langs bosrand.
18. linksaf het pad op, bosje in. Daar zie je aan je linkerhand grote kikkervijver.
19. houd de kikkervijver aan je linkerhand; direct voorbij de kikkervijver rechtsaf.
20. linksaf vóór de nieuwbouw, voor de vijver langs.
21. vóór bosrand rechtsaf; Berkenlaan in.
22. op 3e kruising na de Boslaan rechtsaf, de Elslaan.
23. 1e kruising linksaf, Eikenlaan, langs speelplein.
24. aan eind linksaf, Iepenlaan.
25. aan eind rechtsaf, Berkenlaan.
26. Berkenlaan aflopen, naar de brug. Einde wandeling.


Bijzonderheden:
Deze route is tot stand gekomen door deelgebiedcommissie 3 van het project Buitengewoon Platteland van de Gemeente Coevorden i.s.m. Plaatselijk Belang Geesbrug.
 

terug naar overzicht