Wandelroute Erm

Algemene informatie:

Lengte: plm. 7 km.

Startpunt: Café Moorman aan de Oosterlangen te Erm.
Parkeren: De auto kan in de omgeving geparkeerd worden.

 Deze route is tot stand gekomen door deelgebiedcommissie I van het project Buitengewoon Platteland van de Gemeente Coevorden.

 1. We starten bij Route34. Komende uit het café gaan we linksaf het Oostereind in. Woning nr. 8. Levensboom. Deze boom is een teken van vruchtbaarheid, wordt boven de voordeur geplaatst. Vroeger noemde men deze plaats Eeftinge erve. Dit was een kloosterboerderij en diende als steunpunt van de bisschop van Utrecht. Deze boerderij behoorde aan het klooster Maria in Campus uit Assen.
 2. Bij de 1e weg slaan we rechtsaf de Wienbargsteeg in. Na 200 m. steken we de oude Rijksweg over (uitkijken!). Dikkezand. Deze naam komt uit het verleden. Vroeger mochten boeren hier zand halen voor eigen gebruik. Tegenwoordig wordt hier op 2e paasdag het paasvuur ontstoken.
 3. We lopen rechtdoor en bij de splitsing slaan we rechtsaf. Onder de tunnel gaan we direct rechtsaf. Links van de weg nog de originele houtwallen. Deze houtwallen dienden vroeger voor de afscheiding van eigendom en het was meteen een raster voor het vee, zodat dit binnen de weide bleef. Het raster werd met takken afgezet.
 4. Aan het einde van de Wienbargsteeg steken we de verkeersweg over. (uitkijken!). Einde Wienbargsteeg. Hier werd de oudste vorm van bewoning gevonden. De vondst was een paalwoning. Hieruit mag geconcludeerd worden dat Achterste Erm ouder is dan Erm. Wat opvalt, is dat om de boerderijen vaak eikenbomen staan. Dit was voor eigen onderhoud.
 5. Op het fietspad gaan we linksaf. Horstingerend. De betekenis hiervan is bult in het land. Horst betekent verhoging (bult) in het land. Vroeger gebruikte men deze route om door te reizen naar het Groningerland. Het was een doorwaadbaren plaats. Er zijn hier o.a. een kruik en een koperen plaat gevonden.
 6. We gaan rechtsaf Achterste Erm in. Achterste Erm heeft nog een bijzonder klein huisje nr. 15, wat nog in oude staat is. Vroeger woonde hier een scheper in. Het wordt particulier bewoond.
 7. Bij de splitsing gaan we rechtsaf een oude klinkerweg in die we geheel uitlopen. We volgen het smalle splitpad, waar we het talud oplopen via een trap.
 8. Op het fietspad gaan we linksaf. Op het viaduct is er uitzicht over de Es en het stroomdal. Links de hoge esgronden en rechts het lage stroomdal.
 9. Na 100 m. gaan we links de trap af.
 10. We steken de oude Rijksweg over (uitkijken!).
 11. Aan het einde van de weg Harstakker gaan we rechtsaf de Dalerstraat in. Het huis Dalerstraat 38 is in 1875 gebouwd. De levensboom van dit huis bevat een zegenbrengende hand. De betekenis hiervan is niet te achterhalen.
 12. De 1e weg slaan we linksaf richting nr. 30 en 32.
 13. Voor de molen die we tegenkomen gaan we rechts het zandpad op. Restanten van de oude molen. Vroeger stond op deze plaats een volledige korenmolen, waar de boeren het graan lieten malen.
 14. Bij een splitsing met de verharde weg gaan we rechtdoor.
 15. Aan het einde van de weg gaan we linksaf.
 16. De 1e weg die we aan onze rechterhand tegenkomen slaan we rechtsaf de Hellingenweg in. Hellingenweg. Het woord hel wil zeggen een hellend stuk land van de hoge Es naar het laag gelegen stroomdal.
 17. Na 400 m. gaan we bij een bossingel recht een zandpad op.
 18. Aan het einde van dit zandpad gaan we rechtsaf.
 19. We komen nu op de Helkampenweg waar we aan het einde linksaf gaan.
 20. Bij de splitsing gaan we links de Dalerstraat in.
 21. We steken de kruising over (uitkijken!) en gaan linksaf de Oosterlangen in. De brink werd vroeger gebruikt voor het sociale leven. Ook had Erm vroeger een halte waar de tram stopte en dit was ter hoogte van het Texaco station.
 22. We lopen door tot Route 34 waar we bij het einde van de route gekomen zijn.


 

terug naar overzicht