Rond de Slener toren

Algemene informatie:
Lengte: ca.15 km.

Startpunt: de Ned.Hervormde kerk te Sleen
Parkeren: De auto kan in de omgeving geparkeerd worden.

Deze route is tot stand gekomen door deelgebiedcommissie I van het project Buitengewoon Platteland van de Gemeente Coevorden, in samenwerking met Stichting Streekeigen Sleen.

In de route zijn een tweetal verkortingen aangegeven die steeds eindigen bij de Ned. Herv. Kerk.

 

ROUTEBSCHRIJVING:

 1. Start vanaf het toegangspad van de Ned. Herv. kerk te Sleen, in noordelijke richting, (Menso-Altingstraat.) Ned. Herv. kerk en toren, gebouwd eind 14e , begin 15e eeuw.
 2. U passeert galerie en theehuis “’t Marius Huys”. MA. str. nr.6.is een zeer oude boerderij annex smederij. De oudste gegevens dateren uit 1645.
 3. Na de galerie rechtsaf, (Boterakkersweg) voorrangsweg oversteken en weg vervolgen.
 4. Bij de wegwijzer; Joodse begraafplaats, ligt links op ca. 200meter afstand;de Joodse begraafplaats, een verstild monument, temidden van de glooiende akkers. Het is zeer de moeite waard om deze begraafplaats te bezoeken. Bij terugkeer vervolgt u linksaf de Boterakkersweg.
 5. Einde weg links (Waterkampenweg).
 6. Eerste weg rechts, Waterkampenweg blijven volgen.
 7. Eerste zandweg rechts (door het Stroetenveld).
 8. Op wegsplitsing rechts aanhouden.
 9. Einde weg rechts asfaltweg,(Meulenkampweg).
 10. Na ca. 200 meter links, bosje, (vak nr. 703).
 11. Einde weg door het bosje, links (Meulenkampweg).
 12. Na ca. 200 meter rechts. U wandelt nu tussen twee beboste percelen. Links ligt een Motortrialbaan. Beide percelen zijn voormalige huisvuilstortplaatsen, het noordelijke gedeelte, rechts, als zodanig gebruikt van 1964 tot 1973 en het zuidelijke gedeelte, links van 1973 tot 1985.Tengevolge van grote zandstortingen ontstond een heuvelachtig terrein, dat bijzonder geschikt bleek te zijn voor de motortrialsport. Bijzondere natuurterreinen met veelsoortige flora en fauna.
 13. Einde weg links (asfaltweg) richting Diphoorn.
 14. Einde weg rechts, (Diphoorn).
 15. Einde weg rechts, (Diphoorn). (U kunt hier de route verkorten door de weg te vervolgen, voorrangsweg oversteken en in Sleen aangekomen steeds rechtdoor en uw wandeling beëindigen bij de Ned. Herv. kerk, afstand ca. 5 kilometer.)
 16. Eerste weg links.
 17. Na meubelmakerij “Diphoorn” / “ ‘t Hoorntje”, nr. 25, links.
 18. Na ca. 250 meter, voorbij huisnr.17, rechts (zandweg).
 19. Einde weg rechts, asfaltweg, (Hengstmeerweg).
 20. Einde weg, voorrangsweg oversteken en rechtsaf, fietspad volgen.(’t Eng).
 21. Na ca. 250 meter,links, zandweg. Na ca. 200 meter, rechts, ziet u de voormalige poterbewaarplaats “De Ontwaakte Kiem”.Van 1942 tot 1999 werden in dit glazen gebouwtje pootaardappelen bewaard door aardappeltelers uit Sleen en omliggende dorpen.(De historische Stichting Streekeigen Sleen heeft een boekje uitgegeven over de geschiedenis van dit gebouw. Inl. tel. 0591-362128 Het gebouwtje doet nu dienst als opslagplaats van riet.)
 22. Einde zandweg, links.( U hebt op dit punt ca. 7,5 kilometer gewandeld. U kunt de route verkorten door rechtsaf te gaan, tweede weg links ( Oldengaerde), bij de wegsplitsing houdt u rechts aan ( Heirweg) en vervolgens wandelt u steeds rechtdoor naar de Ned. Herv. kerk aan de Brink in Sleen. Wandelroute tot hier ca. 9 kilometer.)
 23. Bij derde lichtmast, rechts, zandpad Staatsbosbeheer. U wandelt langs een prachtige eiken bossingel.
 24. Einde zandpad, rechts. (De Zwollings, asfaltweg gaat over in zandweg)
 25. Einde weg, rechts, fietspad langs de Jongbloedvaart. Deze vaart is in 1926 gegraven door de Landbouwvereniging Sleen, vanaf Sleen naar de verlengde Hoogeveense vaart in Holsloot en werd gebruikt voor aan en afvoer van landbouwproducten. De vaart is genoemd naar de toenmalige burgemeester van Sleen, dhr. A.Jongbloed. Het kanaaltje is niet meer bevaarbaar.Links ligt een groot weidegebied; De Broeklanden. Voor de ruilverkaveling was het een zeer nat gebied en werd het land bijna uitsluitend gebruikt voor hooiwinning en het was tevens een prachtig weidevogelgebied.
 26. Direct voorbij de wegkruising, links, langs het stroompje, ruiterpad volgen.
 27. Ca. 50 meter voorbij de stuw in het stroompje, rechts en meteen weer links, ruiterpad volgen.
 28. Eerste zandweg, rechts.
 29. Einde zandweg, links. U bent nu bij het voormalige haventje van de Jongbloedvaart. In 1970 is dit haventje gedempt met het puin van de voormalige zuivelfabriek in Sleen, 1894 – 1969.
 30. Einde weg op T kruising, links, (Zetelveenweg).
 31. Einde weg, voorrangsweg oversteken en rechtdoor uw wandeling vervolgen, (Vijverbrinkenweg.)
 32. Tweede weg rechts, (Polweg). Links de Jan Polstee, een fraaie woonboerderij, let op het prachtige strovlechtwerk aan de met riet beklede gevels van de schuur.
 33. Eerste weg rechts, (De Koepen).
 34. Einde weg, rechts, (Menso-Altingstraat).
 35. Einde wandeling bij de Ned. Herv. kerk.Vanaf punt 22 is de afstand tot hier ca. 7,5 kilometer. Totale lengte van deze wandelroute is ca. 15 kilometer.
   

 

terug naar overzicht