Wachtum 5,0 km

Omschrijving:
Ongeveer 7000 jaar geleden kwamen de eerste boeren in ons land. Ze woonde op vaste plaatsen en verbouwden gewassen op hun akkers. Voor die tijd trokken de mensen van plaats naar plaats en leefden van jagen en verzamelen.
Het dorp Wachtum verschijnt voor het eerst als "to Wachtman" in het register van het bisdom Utrecht anno 1381.Dr.J.de Vries vraagt zich in 1962 af of deze naam op een wachtpost duidt. Echter, Wachtum vindt men ook in Duitsland 25 km ten westen van Cloppenburg. Hoewel het plaatje eveneens kleinschalig is, is enig verband onbekend. Het oude Wachtum had rond 1830 het karakter van een krans-esorp; een halve cirkel gelegen om de Zuid Esch. Op de kadastrale kaart uit die tijd ziet men twee los van elkaar gelegen kernen het Oostereind en het Westereind. Het Middendorp is van een veel latere periode.

Wachtum anno 2009 :
Wachtum was tot 1998 een van de vijf buitendorpen van de voormalige gemeente Dalen. Na de gemeentelijke herindeling waarin in 1998 vijf gemeenten zijn samengevoegd maakt Wachtum deel uit van de gemeente Coevorden. De bewoners vormen een hechte gemeenschap en het dorp kent een bloeiend cultureel verenigingsleven waarin de Markeschool (basisschool) ook een belangrijke rol speelt. Wandelend door en rond het esdorp ontdekt men fraaie boerderijen,vruchtbare akkers en weidegronden.

De route start:
1. Vanaf het dorpshuis "De Kom" de Noordenveldseweg volgen.(straat tegenover bakker Eising)
2. Voor het einde bebouwde kom Wachtum rechts klinkerweg volgen.
3. Einde klinkerweg voor A 37 rechts voet/fietspad volgen.
4. Einde voet/fietspad rechts asfaltweg volgen (Vogelpoel).
5. Na bocht naar links en pad langs watergang volgen
6. Einde pad rechts (Oosterhout).
6. Op viersprong links en direct weer rechts (Zuid Esch).
7. Einde weg rechts (Middendorp).
8. Einde van de wandeling bij dorpshuis "De Kom" aan.

 

Bijzonderheden:
Naast deze routes zijn er in en om het dorp Wachtum nog twee routes uitgezet. Wachtum is een heel oud cultuurhistorisch agrarisch dorp waar gelukkig nog veel van het oude bewaard is gebleven.

Deze routes zijn tot stand gekomen door Deelgebiedcommissie IV van het project Buitengewoon Platteland van de Gemeente Coevorden.
Stichting "Aold Daol,n"

 

terug naar overzicht