Vijf sterren voor fietsregio Drenthe

08-06-2015

Het Fietsplatform heeft voor een objectieve waardering van recreatieve fietsroutes een landelijk vergelijkend onderzoek ontwikkeld: de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s. In de Kwaliteitsmonitor 2015 scoort Drenthe de maximale 5 sterren. Getoetst wordt op twee hoofdaspecten: ‘kwaliteit van de routenetwerken’ en ‘kwaliteit van de randvoorwaarden’. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit op het moment van meten, maar ook naar de basisvoorwaarden om de kwaliteit in de toekomst te behouden. Drenthe blijft voortdurend aan het werk om voor de recreatieve fietser dé fietsprovincie te blijven.

‘Wij zijn heel trots op deze mooie waardering voor onze fietsroutes. Drenthe is dé fietsprovincie bij uitstek en deze vijf sterren onderschrijven dat’, aldus gedeputeerde Henk Brink. Samen met Hans Hartog, directeur Recreatieschap Drenthe, schroeft de gedeputeerde vandaag het eerste ‘5 sterren Fietsregio’ bordje op knooppunt 78 in het centrum van Orvelte. ‘Het betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Om deze vijf sterren te kunnen behouden blijven we gezamenlijk investeren in goede Drenthe heeft van het Fietsplatform de maximale waardering van vijf sterren gekregen en mag zich daarmee landelijk koploper noemen als fietsregio. klik hier voor de routeplanner

terug