Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh

01-06-2015

Geïnspireerd door onder andere zijn vriend Anthon van Rappard (1858-1892) en deels gedreven door het idee dat het leven goedkoper zou zijn in Drenthe arriveerde Vincent op 11 september 1883 per trein in Hoogeveen vanuit zijn voormalige woon- en werkplaats Den Haag. Hij had afscheid genomen van zijn vriendin Sien en haar kinderen en nam zijn intrek in het logement van Albertus Hartsuiker (1827-1902). Na circa twee weken in Hoogeveen te hebben doorgebracht en de omgeving daar te hebben verkend, besloot hij dieper Drenthe in te trekken. Hij nam de trekschuit in zuidoostelijke richting Nieuw Amsterdam/Veenoord en vond onderdak in het logement van Hendrik Scholte (1841-1915). Vanuit deze plek ontdekte hij de omgeving en maakte onder andere een dagtocht naar Zweeloo.

Vincent correspondeerde in deze tijd veel met zijn broer Theo over diens positie bij kunsthandel Goupil & Cie in Parijs. Hoewel Vincent liever had gezien dat Theo zich bij hem in Drenthe zou voegen en ook als kunstenaar aan de slag zou gaan, koos Theo er toch voor om in Parijs te blijven.

Ondanks dat de periode die Vincent in Drenthe doorbracht van relatief korte duur was, is het in veel opzichten een belangrijke periode geweest voor zijn ontwikkeling. Het was een eenzame tijd waarin hij geen hulp van of contact had met andere kunstenaars, maar het landschap, de bewoners en de oorspronkelijkheid van Drenthe maakten een onuitwisbare indruk op hem, die hij in zijn schilderijen, tekeningen en aquarellen vastlegde. Ook al verwijst Vincent in zijn brieven als inspiratie naar de zeventiende-eeuwse Nederlandse meesters, schilders van Barbizon of bijvoorbeeld Max Liebermann (1847-1935), toch bleef zijn grootste inspiratiebron Drenthe zelf. Klik hier voor meer informatie.

terug