Drenthe zet de deur open voor groot wild

07-07-2014

Het zijn de terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap, die daadwerkelijk het initiatief moeten nemen. Maar aan de provincie zal het niet liggen: groot wild past bij Drenthe, meent het college van gedeputeerde staten. “De natuur wordt er spannender van. Het is goed voor de natuurbeleving en het imago van Drenthe. Het kan ook een impuls geven aan de toeristische sector’’, verwacht gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA). Wilde zwijnen Groot wild is nu nog niet welkom in Drenthe; het provinciale flora- en faunabeleid gaat uit van een `nulstand’. Wilde zwijnen en herten die de Drentse grens oversteken, worden afgeschoten. In de praktijk gebeurt dit overigens zelden. Als Provinciale Staten met het voornemen instemmen, dan mogen particulieren en beheerders van Drentse natuurgebieden grote hoefdieren binnenhalen. Ze moeten dan wel eerst een zogenoemde Soorten Effect Rapportage laten uitvoeren, waarin alle mogelijke gevolgen grondig worden afgewogen, voordat GS besluiten tot introductie. Bij spontaan komende dieren neemt de provincie zelf het initiatief tot een Soorten Effect Rapportage. Volgens gedeputeerde Munniksma is er in Drenthe breed animo voor introductie van groot wild, maar moeten de consequenties vooraf helder zijn. Zo vraagt de inrichting van terreinen aanpassing. Bron "Krant van Coevorden"

terug